Archive for Over the Gate Join in for a friendly chat over the gate about home and country matters. (Nominated Charity The British Heart Foundation)
 


       Over the Gate Forum Index -> What's On
Bear

Plant Sale - Bangor

The Friends of Treborth Botanic GardenBeat the Credit Crunch
Grow your own
Here’s an idea of the plants you can get at our next Plant Sale this Sat 24th April 2010
10am-12.30pm


Young vegetable plants (including some unusual varieties): brassicas, peas, beans, onions, potatoes, garlic, shallots, spring onions, leeks, courgettes, squashes, aubergines, peppers, chillies  

Salads: lettuce, heritage varieties of tomatoes
Cut and come again baby salad leaves (potted up ready for your windowsill or the garden).

Herbs and a variety of garden perennials

Indoor plants including catci such as Mammillaria, Oreocereus, Cleistocactus and Lobivia species; succulents such as Aloes, Agaves, Haworthias, Gasterias, Crassulas, Mesembs etc

Refreshments available-free to get in!

Please bring boxes/bags/cartons to transport your purchases!

Directions: Take the left turning directly before crossing the Menai Bridge to Anglesey and follow the signs for ‘Athletics Track’ as far as the greenhouses.

Cyfeillion Gardd Fotaneg TreborthMewn cyfnod o wasgfa ariannol,
tyfwch eich llysiau eich hun
Dyma syniad o rai o’r planhigion y gellwch eu cael yn ein Gwerthiant Planhigion nesaf ar 24 Ebrill 2010
10am-12.30pm


Planhigion llysiau ifanc (yn cynnwys rhai mathau anarferol): cnydau bresych, pys, ffa, nionod, tatws, garlleg, sialóts, shibwns, cennin, courgettes, sgwash, planhigion wy, pupurau, tshilis  

Salad: letys, mathau traddodiadol o domatos
Dail salad bychain y gellir eu torri ac fe dyfant eto (mewn pot yn barod ar gyfer eich silff ffenest neu’r ardd).

Perlysiau ac amrywiaeth o blanhigion parhaol gardd

Planhigion dan do, yn cynnwys cacti fel mathau Mammillaria, Oreocereus, Cleistocactus a Lobivia; planhigion suddlon fel Aloes, Agaves, Haworthias, Gasterias, Crassulas, Mesembs etc

Lluniaeth ar gael – am ddim i fynd i mewn!

Dewch â bocsys/bagiau/cartonau i gludo’r hyn a brynwch!

Cyfarwyddiadau: Ewch i’r chwith yn syth cyn croesi Pont Menai i Ynys Môn a dilynwch yr arwyddion ar gyfer ‘Trac Athletau’ mor bell â’r tai gwydr.

       Over the Gate Forum Index -> What's On
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum