Archive for Over the Gate Join in for a friendly chat over the gate about home and country matters. (Nominated Charity The British Heart Foundation)
 


       Over the Gate Forum Index -> What's On
Bear

Botanical Beats - this Sunday

Botanical Beats

[English Below]

Mae Botanical Beats, gŵyl flynyddol codi arian  Gardd Fotaneg Treborth,
yn dychwelyd eleni’n ŵyl fwy a gwell nac erioed o’r blaen, gyda dwsinau
o fandiau’n chwarae ar bedwar llwyfan, yn ogystal ag arddangosfeydd gan
grwpiau cymunedol lleol a mudiadau bywyd gwyllt. Bydd Botanical Beats yn
cael ei gynnal yng Ngardd Fotaneg Treborth y dydd Sul yma, y 6ed o
Fehefin, yn dechrau am 12.30pm. Dim ond £6 yw’r pris mynediad am y
diwrnod, felly byddai’n anodd i chi ganfod diwrnod allan sy’n well
bargen yn unrhyw le!

I wneud pethau mor hawdd â phosib i chi gyrraedd, byddwn yn cynnal
gwasanaeth bws gwennol am ddim o Fangor gan bigo pobl fyny o Undeb y
Myfyrwyr, arhosfa bysus Rhodfa’r Fenai (ar Ffordd Caergybi, tu ôl i
Safle’r Ffriddoedd), Safle’r Normal a Ffordd y Ffair (Porthaethwy). Bydd
y bysus yn rhedeg yn rheolaidd drwy’r dydd o 12.30pm ymlaen. Nodwch os
gwelwch yn dda na fydd yna unrhyw fynediad i gerbydau i’r safle ac
eithrio Deiliaid Bathodynnau Glas. Croesewir beiciau.

Mae’r rhestr artistiaid fel a ganlyn:

Dubskas
Cheap Frills
Igam Ogam
Latin Groove Collective
Turnstone
Côr Cymunedol Bangor Community Choir
Band Treborth
Scapegoats
Naughty Magic Simon
Dancing On Thin Ice
Berooz
John Lawrence
Gwilym & Henry
Bonnie Pilgrim
Wil Williams
Krempog (Cerddoriaeth Klesmer)
DJ Senor Tim
DJ Paulvis (yn chwarae’r Loungecore gorau) & DJ Checkpoint
DJ Ceri Bacana, DJ Ed Midi & DJ Hippy Ad
The Rusty Cadillacs
Guy Jones & Gareth Armstrong
Ivan Campo
Heal The Last Stand
9 to 5 Brass
Kind of Jazz
Yasus Afari

Dilynir Botanical Beats gan ei gymar clasurol a jazz, Horticultural
Harmonies, am 7pm nos Fawrth 8 Mehefin. Cynhelir Horticultural Harmonies
yn yr Ardd ac fe fydd yn yr awyr agored os yw’r tywydd yn caniatáu (dan
orchudd fel arall), gan ddechrau am 7pm. Dewch â blanced a phicnic am
noson berffaith o gerddoriaeth mewn lleoliad prydferth!

Perfformiadau gan:

Bedwarawd Llinynnol Prifysgol Bangor
(Natasha Larkin, Rachel Auster, Peter Banks, Tim Cotter)

Abigail Cook (Sacsoffon Alto)
gyda Graeme Cotterill (Piano) a Ben Thompson (Drymiau)
Bydd tocynnau ar gael ar y drws ac yn costio £7 pris llawn, £5 gyda
gostyngiadau (gan gynnwys myfyrwyr, pensiynwyr a digyflog). Bydd parcio
ar gael yn yr Ardd.

***

Botanical Beats, Treborth Botanic Garden’s annual fundraising festival,
returns bigger and better than ever before, with dozens of bands playing
on four stages, as well as exhibitors from local community groups and
wildlife organisations. Botanical Beats will be at Treborth Botanic
Garden this Sunday, the 6th of June, beginning at 12.30pm. Entry is only
£6 for the day, so you’d be hard pushed to find a better value day out
anywhere!

To make it as easy as possible for you to get there, we will be running
a free shuttle bus service from Bangor, with pick-up points at the
Students’ Union, Menai Avenue Bus Stop (on Holyhead Road, behind
Ffriddoedd site), Normal Site, and Ffordd y Ffair (Menai Bridge). Buses
run frequently throughout the day from 12.30pm. Please note that there
will be no vehicle access to the event except for Blue Badge Holders.
Bicycles welcome.

The band line up is as follows:

Dubskas
Cheap Frills
Igam Ogam
Latin Groove Collective
Turnstone
Côr Cymunedol Bangor Community Choir
Treborth House Band
Scapegoats
Naughty Magic Simon
Dancing On Thin Ice
Berooz
John Lawrence
Gwilym & Henry
Bonnie Pilgrim
Wil Williams
Krempog(Klesmer Music)
DJ Senor Tim
DJ Paulvis (purveyor of the finest Loungecore) & DJ Checkpoint
DJ Ceri Bacana, DJ Ed Midi & DJ Hippy Ad
The Rusty Cadillacs
Guy Jones & Gareth Armstrong
Ivan Campo
Heal The Last Stand
9 to 5 Brass
Kind of Jazz
Yasus Afari

Botanical Beats will be followed by its informal classical and jazz
counterpart, Horticultural Harmonies, at 7pm on Tuesday the 8th of June.
Horticultural Harmonies will be at the Garden, and will be outdoors,
weather permitting (under cover if not), starting at 7pm. Bring along a
blanket and a picnic for a perfect evening of music in a beautiful setting!

Performances from:

Bangor University String Quartet
(Natasha Larkin, Rachel Auster, Peter Banks, Tim Cotter)

Abigail Cook (Alto Saxophone)
with Graeme Cotterill (Piano) and Ben Thompson (Drums)

Tickets will be available on the door, and will cost £7 full price, £5
concessions (including students, senior citizens, and unwaged). Parking
will be available at the Garden.

       Over the Gate Forum Index -> What's On
Page 1 of 1
Create your own free forum | Buy a domain to use with your forum